Nieuws en ontwikkelingen

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen over de wijkvernieuwing in De Bouwen.

De Bouwen
U bent hier: Home / Nieuws en ontwikkelingen / Voorlopig geen geld voor particuliere woningverbetering in De Bouwen Print artikel

Voorlopig geen geld voor particuliere woningverbetering in De Bouwen

Dinsdag 06 maart 2012

In de wijkvisie voor De Bouwen is aangegeven dat we zouden onderzoeken of er ook particuliere woningverbetering mogelijk zou zijn in het kader van de wijkvernieuwing.
Dit is uitgezocht voor het deelgebied Klaverweide e.o. (Fabriekslaan, Hornleger e.o.) en het deelgebied Noordoost (Wilpsterend e.o.).
Inmiddels is duidelijk dat  gemeente en corporaties op dit moment geen geld hebben om particuliere woningverbetering mogelijk te maken. Daarnaast spelen nog een aantal andere zaken waardoor het lastiger is om op dit moment een dergelijk project op te zetten.

Voor het eerste deelgebied, (Fabriekslaan, Hornleger e.o.) geldt dat deze woningen een hele andere vormgeving hebben dan de te renoveren/gerenoveerde woningen in de nabijheid. Dat betekent dat het minder goed mogelijk is om bijvoorbeeld werk-met-werk te maken en/of gezamenlijk in te kopen.
In het deelgebied Wilpsterend e.o. zijn de particuliere woningen wel gelijk aan de huurwoningen. Hier liggen dus meer mogelijkheden om 'gelijk-op-te-lopen' met de corporatie en zodoende geld uit te sparen. Het project staat bij WoonFriesland echter pas op de planning voor een aanpak na 2015. Tegen die tijd zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met vraag of en zo ja, hoe de particuliere woningbezitters kunnen worden betrokken.
Op dit moment wordt door de gemeente, los van het project De Bouwen, onderzocht wat de gemeente wil en kan bereiken op het gebied van duurzaamheid. Aan de hand hiervan wordt in beeld gebracht of en hoeveel geld er beschikbaar worden gesteld voor duurzame woningaanpassingen. Totdat dit bekend is, wordt het project Particuliere Woningverbetering binnen De Bouwen niet uitgevoerd. Zodra en meer nieuws is leest u dat in Breeduit, op www.smallingerland.nl en op www.debouwen.nl.


 


Terug