Nieuws en ontwikkelingen

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen over de wijkvernieuwing in De Bouwen.

De Bouwen
U bent hier: Home / Nieuws en ontwikkelingen / Nieuwe planning voor De Bouwen Print artikel

Nieuwe planning voor De Bouwen

Dinsdag 13 juli 2010

In de laatste nieuwsbrief van april 2010 schreven we dat Accolade, WoonFriesland en de gemeente bekijken wat de gevolgen van de economische crisis zijn op de plannen in De Bouwen. Vorige week hebben alle bewoners van De Bouwen een brief gekregen waarin de nieuwe plannning van de werkzaamheden in De Bouwen bekend werd gemaakt en werd toegelicht. De informatie uit deze brief vindt u hier.

De overzichtskaart met daarop de nieuwe planning kunt u hier downloaden.

 

Beperkte gevolgen
De gemeente en de beide woningbouwcorporaties hebben de afgelopen maanden veel en intensief met elkaar overlegd. We hebben daarbij geconstateerd, dat de gevolgen van de crisis voor de plannen in De Bouwen gelukkig beperkt zijn gebleven. Veel werkzaamheden zijn in volle gang, zoals de aanleg van de wateras, en het Reidingpark is 30 mei 2010 feestelijk geopend. Voor de komende jaren zullen alle geplande projecten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Wel zullen sommige projecten met enkele jaren vertragen.

 

Klaverweide Zuidwest
De plannen voor de woningen tussen de Bouwakker en de Schoven vertragen het meest namelijk tot na 2019. Deze woningen blijven in het bezit van Accolade. De bewoners zijn door Accolade in een aparte brief hierover op de hoogte gesteld. Daar tegenover staat dat de locatie Servotel, die niet in de planning stond, nu in de planning staat opgenomen voor 2013. WoonFriesland bekijkt momenteel de mogelijkheden voor op deze plek.

 

Garage Lammers
In dit najaar start de bouw van de appartementen op de locatie Garage Lammers. Ook start dan de renovatie van ruim 40 woningen in Klaverweide Noord fase 1. Deze worden niet allemaal tegelijkertijd aangepakt. Er zal sprake zijn van een soort treintje door de wijk. Hierover informeert WoonFriesland de bewoners. De sloop van de woningen aan de Burefen en de Klaverweide start nadat de appartementen op de locatie Garage Lammers gereed zijn in 2012. Na Klaverweide Noord fase 1 volgt Klaverweide Noord fase 2 in 2013 en 2014.
 
Park Klaverweide
Ondertussen verlegt de aandacht zich naar de omgeving van het park de Klaverweide. Dit als gevolg van de bouw van het multifunctioneel centrum, dat naar verwachting in 2012 klaar zal zijn. Ook de ontwikkeling van de Hooiweg/Burefen gaat dan van start. In de plannen wordt nog steeds uitgegaan van hoofdzakelijk bebouwing langs de wateras. Het park en de waterspeelplaats worden aangepakt in 2012 als de bouw van multifunctioneel centrum klaar is. Hiervoor is samen met de bewonerswerkgroep een concept inrichtingsplan gemaakt.

Vervolgens zijn de gebieden aan de Zuidkant van het park de Klaverweide aan de beurt, in de periode 2014-2015 en daarna. Het gaat om de bouw van de woningen op de locatie De Spreng en hoofdzakelijk renovatieplannen in het deelgebied Klaverweide Zuidoost (de granenbuurt). Accolade is nu bezig met een technische inventarisatie. Daarnaast gaat het om de woningverbetering in Klaverweide Zuidwest in bezit bij WoonFriesland; het deel ten zuiden van de Schoven na 2015.

Twee bijzondere projecten zijn aparte vermelding waard. Dat is in de eerste plaats Suderhiem West. WoonFriesland is in overleg met stichting De Sprank voor huisvesting van verstandelijke gehandicapten op deze plek. Hiervoor zal een nieuwbouwcomplex van 16 zelfstandige woningen in de vorm van begeleid wonen gebouwd worden. De start van de werkzaamheden is gepland in 2011-2012. Verder zal op de voormalige Groene Kruislocatie een soort gezondheidscentrum verrijzen voor huisartsen, apotheek en de thuiszorg. De nieuwbouwplannen houden kantoren en praktijkruimten in en de bouw van 18 appartementen. De realisatie daarvan wordt in 2012 -2013 verwacht.

Onzeker zijn nog de ontwikkelingen op de voormalige Dracham-locatie en het tuincentrum. We willen hier ook graag woningbouw realiseren. Deze locaties wachten op initiatieven van de grondeigenaren/ontwikkelaars.

 

Na 2015
Locaties die vervolgens na 2015 zijn gepland zijn Suderhiem Oost en De Bouwen Noordoost. Dit geldt ook voor de oude Ambachtschool – de locatie Singelland Wuiteweg. We onderzoeken of de voormalige ambachtschool geschikt is voor de tijdelijke huisvesting van het Liudger. We verwachten dat het gebouw daarmee tot 2015 weer een schoolfunctie zal krijgen. Daarnaast doet een groep burgers onderzoek naar de mogelijkheid het pand een culturele bestemming te geven na het eindigen van het onderwijsgebruik. Een deel van de barakken worden binnenkort gesloopt. De vrijkomende ruimte kan indien nodig gebruikt worden voor tijdelijke parkeerruimte voor werknemers in het centrum van Drachten.

 

Wateras
De werkzaamheden aan de wateras hebben een vertraging van een half jaar opgelopen. Deels heeft dit te maken met de strenge winter waardoor kabels en leidingen niet op tijd verlegd konden worden. Deels heeft het ook te maken met de verankering van de damwanden. De berekende verankering van deze damwanden hield in de praktijk niet. Hiervoor is een oplossing gevonden. De aanleg en de vertragingen geven veel ongemak in de buurt vooral voor omwonenden. We begrijpen dat dit erg vervelend is. We zijn daarom blij met uw geduld en begrip hiervoor. Als geen andere onvoorziene omstandigheden zich voordoen, wordt de wateras eind 2010 opgeleverd.
 
Meer informatie
Eind september / begin oktober 2010 zullen wij weer een inloopavond organiseren voor bewoners van de wijk. De werkgroepen van de verschillende deellocaties zullen na de bouwvakantie in september (deels opnieuw) aan de slag gaan. De werkgroepleden ontvangen apart per email hierover nader bericht.

 

Voor algemene vragen over de wijkvernieuwing kunt u de afdeling communicatie van de gemeente bellen of mailen. Voor specifieke vragen over uw huurwoning kunt u contact opnemen met uw woningbouwcorporatie. Alle contactgegevens vindt u hier.


Terug