Nieuws en ontwikkelingen

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen over de wijkvernieuwing in De Bouwen.

De Bouwen
U bent hier: Home / Nieuws en ontwikkelingen / Hoe staat het met de wateras? Print artikel

Hoe staat het met de wateras?

Woensdag 19 mei 2010

Het is wijkbewoners wellicht opgevallen dat er de laatste tijd weinig gewerkt wordt aan het deel van de wateras tussen blauwgras en klaverweide. Dat komt omdat we daar nog niet verder kunnen met de aanleg van de damwand. Een damwand is een grond- en waterkerende constructie. Om de damwand op zijn plek te houden moet deze worden verankerd. Dit kan op verschillende manieren met verschillende soorten ankers. Een bureau heeft vooraf berekend welke last de damwand moet houden en welke verankering daarvoor nodig is. In de praktijk blijkt nu dat de manier waarvoor gekozen is niet voldoende houdt. De grond blijkt namelijk slapper te zijn dan uit vooronderzoek bleek. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar. De gemeente zoekt nu samen met de aannemer en het bureau naar de beste oplossing. Daarna kunnen we verder met het deel van de damwand tussen blauwgras en klaverweide. Naar verwachting zal dit begin juni zijn. De wateras wordt dan na de bouwvak verder afgemaakt. Om tussendoor niet te ver achter op het schema te komen, gaat de gemeente wel verder met het plaatsen van de damwand van het aansluitende gedeelte van de wateras tot aan de inrit naar het parkeerterrein van de flats aan de Berglaan.


Terug