Nieuws en ontwikkelingen

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen over de wijkvernieuwing in De Bouwen.

De Bouwen
U bent hier: Home / Nieuws en ontwikkelingen / Aanpassingen ontwerp wateras in De Bouwen Print artikel

Aanpassingen ontwerp wateras in De Bouwen

Maandag 15 juni 2009

In een eerder nieuwsbericht gaven wij u de laatste stand van zaken met betrekking tot de wateras en bergingsvijvers die in het kader van de wijkvernieuwing aangelegd worden in de De Bouwen. Op 21 april is er in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst geweest over de wijkvernieuwing. Hier werd o.a. het plan voor de wateras en bergingsvijvers gepresenteerd. De gemeente heeft veel positieve reacties ontvangen op het plan, maar ook enkele opmerkingen. Onder andere naar aanleiding hiervan, is het plan op enkele punten aangepast.
Zo blijft de inrit naar het parkeerterrein achter de flats aan de Berglaan vrijwel op de huidige plaats liggen. Deze wordt dus niet in noordelijke richting verplaatst, tot vlak achter de flats langs. Ook wordt vanaf de inrit tot aan de Berglaan iets gewijzigd in het ontwerp. Ter hoogte van het Hornleger wordt de straat iets breder zodat het verkeer vanaf het Hornleger goed de Burefen op kan draaien. Ook worden in dit gedeelte van de straat geen nieuwe bomen bijgeplant. De bestaande bomen blijken hiervoor te groot te zijn, en omdat we deze bomen willen behouden, planten we er geen nieuwe bomen bij. Voordeel hiervan is ook dat het straatbeeld hierdoor iets ruimer wordt, zodat het in- en uitrijden van de Burefen van en naar de Berglaan makkelijker gaat.
Verder komt één van de fiets- en voetgangersbruggen over de wateras te vervallen. Dit is zo besloten omdat er anders op een korte afstand veel bruggen over het water zouden komen. Dit zou zorgen voor te veel kruisingen van voetgangers en fietsers met overige verkeer op de Burefen.
Bij de bergingsvijvers is in een eerder ontwerp een brug gedacht waardoor mensen vanaf het Haverstuk gemakkelijk het nieuwe park in zouden kunnen lopen. Deze brug wordt vervangen door een duiker. De wandelroute is op deze manier beter uitvoerbaar.


Terug