Nieuws en ontwikkelingen

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen over de wijkvernieuwing in De Bouwen.

De Bouwen
U bent hier: Home / Nieuws en ontwikkelingen / Stand van zaken wateras Print artikel

Stand van zaken wateras

Woensdag 06 mei 2009

Een belangrijk deelproject binnen de wijkvernieuwing De Bouwen is de aanleg van de wateras en de bergingsvijvers in de wijk. De wateras loopt straks aan de westkant van de Burefen van noord naar zuid dwars door de wijk. Het water mondt dan uit - via het bestaande water bij de begraafplaats en de bestaande watergangen in De Warren - in twee grote bergingsvijvers bij de Kennedyflats.


Sneller water afvoeren
De wateras wordt om verschillende redenen aangelegd. Allereerst krijgt de as een belangrijke rol in de waterhuishouding in De Bouwen: er kan sneller water worden afgevoerd uit de wijk zodat er minder wateroverlast ontstaat. De wateras zal op hetzelfde peil worden aangelegd als het Reidingpark, wat positief is voor de grondwaterstand in De Bouwen. Door middel van een pompgemaal wordt het water in de bestaande waterpartij bij de begraafplaats gebracht, waar het verder kan stromen naar de bergingsvijvers. Door deze verbinding te leggen, ontstaat ook meer doorstroming waardoor de kwaliteit van het water zal verbeteren. En ten slotte is het project ook nog belangrijk voor de recreatie. Er komen bankjes bij het water te staan, men kan er wandelen en de omgeving van de bergingsvijvers wordt als een parkachtige omgeving ingericht. Het water ligt aan de ene kant direct tegen de Burefen aan waardoor een rechte kade ontstaat, de westelijke oever is minder strak en wordt natuurlijk (water- en oeverplanten) ingericht. Op een aantal plekken worden voet-/fietsbruggen aangelegd over het water.


Burefen: woonpad
Naast het graven van een watergang, wordt ook het straatbeeld van de Burefen aangepast. De Burefen wordt nu als sluiproute gebruikt om van noord naar zuid de hele wijk te doorkruisen. Om hier een prettiger woonklimaat te realiseren, wordt de straat meer als woonpad ingericht. De Burefen wordt ter hoogte van de Klaverweide onderbroken, ook weer om het gebruik als sluiproute te voorkomen. De wateras zal voor groot deel direct aan de Burefen grenzen door een houten damwand. Dit deel van de Burefen krijgt één bestrating en er komen bomen langs de zijde van de woningen, waartussen ook autoâ��s geparkeerd mogen en kunnen worden en waar voetgangers langs kunnen lopen. Er is heel bewust gekozen voor een wat smaller straatbeeld. Op deze manier wordt verkeer zoveel mogelijk ontmoedigd om de straat in te rijden en zal het verkeer dat niet direct aan de Burefen of één van de zijstraten moet zijn, een andere route zoeken. Het verkeer dat de Burefen wel inrijdt, zal door het smallere profiel, de snelheid aanpassen.
Het parkeerterrein achter de flat bij de Berglaan blijft bereikbaar vanaf de Burefen. Op dit moment wordt gekeken wat de beste oplossing is voor het ontsluiten van dit parkeerterrein.

De planning is dat na de zomer (medio september) de aanleg van de wateras en bergingsvijvers kan starten.

 


Terug