Nieuws en ontwikkelingen

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen over de wijkvernieuwing in De Bouwen.

De Bouwen
U bent hier: Home / Nieuws en ontwikkelingen / Dit wordt het nieuwe Reidingpark Print artikel

Dit wordt het nieuwe Reidingpark

Vrijdag 27 juni 2008

De aanpak van het Reidingpark is één van de onderdelen van de wijkvernieuwing in De Bouwen. De speciaal voor het park ingestelde werkgroep is inmiddels diverse keren bij elkaar gekomen en zijn zelfs op excursie geweest om verschillende parken te vergelijken. In samenwerking met bureau NoordPeil Landschap & Stedebouw uit Sneek is een inrichtingsplan ontworpen. Bewoners van de wijk hebben dit plan kunnen bekijken tijdens de inloopbijeenkomst op 10 juni in De Lawei.

Inrichting vernieuwde Reidingpark

Er komt een wandelpromenade vanaf de Drift het park in, langs een soort 'grand canal'. Een grastrap vormt een soort groene 'tribune' aan de binnenzijde van de hoge berg. Tussen de promenade en de tribune is een open ruimte, als decor voor kleinschalige culturele of recreatieve evenementen. Ter hoogte van deze plek komen de twee voetgangersbruggetjes, zodat er een doorgaande wandelroute is tussen de zogenaamde Philipsbuurt en de rest van de wijk De Bouwen. De Groene Zoom, nu nog een gewone straat langs het park, verdwijnt deels als doorgaande route.
Een belangrijk verschil met de huidige inrichting van het park, is dat er � met behoud van leuke bospaadjes en het bossig karakter � toch veel meer overzicht is. Er worden veel nieuwe bloeiende heesters bijgeplant.

Reacties

Tijdens de inloopbijeenkomst hebben enkele mensen gereageerd op de plannen. De meeste reacties waren positief, maar er is wel aandacht gevraagd voor maatregelen tegen ongewenste brommers door het park. Het plan wordt nu definitief gemaakt en voorgelegd aan het College van B&W en de Stuurgroep van De Bouwen. Daarna starten, waar nodig, de formele procedures (zoals bestemmingsplanwijzigingen). In 2009 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Klik hier om een overzichtkaart van de plannen voor het Reidingpark te bekijken.


Terug