Nieuws en ontwikkelingen

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen over de wijkvernieuwing in De Bouwen.

De Bouwen
U bent hier: Home / Nieuws en ontwikkelingen / Inloopbijeenkomst De Bouwen goed bezocht Print artikel

Inloopbijeenkomst De Bouwen goed bezocht

Vrijdag 27 juni 2008

De centrale wateras in de Bouwen en drie deelprojecten; onder andere daarover ging het tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 10 juni in de Lawei. Tussen 16.00 en 21.00 uur kwamen zeker 350 mensen naar de grote foyer om verschillende presentaties te bekijken. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig om uitleg te geven op de gemeentelijke plannen en medewerkers van WoonFriesland en Accolade (voorheen Woningbouwvereniging Smallingerland) stonden bewoners te woord over de stand van zaken.

De inloopbijeenkomst  had als doel om de wijkbewoners te informeren over de plannen voor het Reidingpark en voor de omgeving van de nieuwe wateras en Klaverweide zoals die in het afgelopen half jaar zijn voorbereid.
Als basis voor deze plannen diende de wijkvisie met al zijn inspraakreacties, zoals die door de gemeenteraad vorig jaar juli is vastgesteld. De plannen zijn voorbereid met een actieve bijdrage van wijkbewoners in twee werkgroepen. In soms stevige, maar meestal inhoudelijke discussies, zijn alle invalshoeken de revue gepasseerd en zijn de belangen van bewoners en van de hele wijk tegen elkaar afgewogen.

Wijkbewoners aan de beurt
Nu, voordat de besturen van gemeente en woningcorporaties een besluit over de plannen gaan nemen, waren de wijkbewoners aan de beurt. De algemene indruk is dat de bewoners erg positief over de plannen zijn en dat bij uitwerking nog aandacht besteed moet worden aan wat puntjes op de i.

In het komende half jaar start ook het gesprek tussen de huurders en de corporaties over de toekomst van de woningen die in dit plan waren ingetekend. Uiteindelijk zal ook daar een breed draagvlak moeten ontstaan voor plannen die vanaf 2010 worden uitgevoerd.


Hoge opkomst
De inloopdag werd goed bezocht door vele geïnteresseerde wijkbewoners. Dat is een enorm hoge opkomst waaruit de grote betrokkenheid van de bewoners van de Bouwen blijkt bij de toekomst van hun wijk. Wij hopen samen met de wijkraad deze betrokkenheid vast te houden en we streven naar een volgende inloopdag rond het einde van het jaar.

Reacties

Zowel mondeling als schriftelijk hebben veel mensen positief gereageerd over de wijze waarop informatie werd geboden en over de informatie die men kon krijgen. Dit gold zowel voor de presentaties aan de wanden, als voor de mondelinge toelichting. Sommigen, die in een deelproject wonen dat nu nog niet aan de beurt is, vinden het om begrijpelijke redenen vervelend om nog een tijdje in onzekerheid te blijven. Overigens begrijpen de meeste bewoners goed dat de vernieuwing in de Bouwen gefaseerd wordt uitgevoerd en dat niet alle woningen tegelijk worden vervangen of gerenoveerd.


Terug