Nieuws en ontwikkelingen

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen over de wijkvernieuwing in De Bouwen.

De Bouwen
U bent hier: Home / Nieuws en ontwikkelingen / Werkgroepen deelprojecten van start! Print artikel

Werkgroepen deelprojecten van start!

Woensdag 16 januari 2008

Begin dit jaar zijn voor de eerste drie deelprojecten van de wijkvernieuwing drie werkgroepen samengesteld:

1. Werkgroep Reidingpark
2. Werkgroep Klaverweide e.o.
3. Werkgroep Centrale As


Gedurende de eerste maanden trekken de werkgroepen Klaverweide en Centrale As gezamenlijk op. Als de visie voor het deelgebied is uitgewerkt en er verder wordt gewerkt aan de bouwplannen, gaan beide werkgroepen hun eigen weg.


15 en 16 januari vergaderden de werkgroepleden voor het eerst met elkaar. De werkgroepen bestaan naast bewoners en leden van de wijkraad uit o.a. medewerkers van de gemeente, Woningbouwvereniging Smallingerland, WoonFriesland en Smelne's Erfskip. Tijdens dit eerste werkoverleg zijn de werkwijze en de uitgangspunten besproken. Vervolgens gaan de werkgroepleden met elkaar de onderdelen van de wijkvisie verder uitwerken en proberen ze een globaal inrichtingsplan samen te stellen. Hierin wordt straks op hoofdlijnen aangegeven wat we waar met elkaar gaan doen. Tijdens een tussentijdse bijeenkomst worden alle bewoners opnieuw uitgenodigd voor een presentatie van de plannen die er op dat moment liggen. Wanneer deze tussentijdse bijeenkomst is, hangt af van de voortgang van de werkgroepbijeenkomsten.
Vervolgens gaan de werkgroepen weer aan de slag om met elkaar tot een definitief inrichtingsplan en een globaal bouwplan te komen. Uiteraard worden ook deze plannen weer aan alle bewoners gepresenteerd. Dit gedeelte van de procedure wordt de planvorming genoemd.

De bewoners in de werkgroep zitten op persoonlijke titel in de werkgroep. Ze zijn benoemd omdat zij actief zijn in de wijk en omdat zij hun oren en ogen zijn voor wat er in de wijk leeft. Zij vertegenwoordigen geen straat of buurt en zijn dus ook niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke voorstellen. Deze uiteindelijke voorstellen zullen tijdens een algemene voorlichting aan de hele wijk worden gepresenteerd en dan kan iedereen nog zijn mening geven. De werkgroepleden nemen actief deel aan het eigen proces van planvorming, gaan in discussie met de plannenmakers en presenteren eigen ideeën. 


Verslagen:

Werkgroep Reidingpark, woensdag 16 januari 2008
Werkgroep Klaverweide en Centrale As, dinsdag 15 januari 2008    


Samenstelling werkgroepen:

Werkgroep Reidingpark
Werkgroep Klaverweide e.o.
Werkgroep Centrale AsTerug