Nieuws en ontwikkelingen

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen over de wijkvernieuwing in De Bouwen.

De Bouwen
U bent hier: Home / Nieuws en ontwikkelingen / Informatieavond wijkvernieuwing Print artikel

Informatieavond wijkvernieuwing

Dinsdag 27 november 2007

De gemeente en de beide woningcorporaties organiseerden op dinsdag 27 november in de hal van het gemeentehuis een informatiebijeenkomst over de wijkvernieuwing in De Bouwen. Zo'n 250 mensen kwamen naar de informatieavond over de aanstaande wijkvernieuwing in De Bouwen.

Het doel van de avond was tweeledig: ten eerste wilden we de mensen gra ag de gelegenheid geven individueel vragen te stellen over de planning van de wijkvernieuwing en de eventuele gevolgen voor de directe omgeving. Tientallen mensen maakten er gebruik van en gingen in gesprek met vertegenwoordigers van WoonFriesland, woningbouwvereniging Smallingerland en de gemeente.

Ten tweede gingen veel mensen naar bijeenkomsten over de drie eerstvolgende deelprojecten: Reidingpark en omgeving, de centrale as (met de wateras, bergingsvijvers JF Kennedylaan en inrichting/bebouwing Hooiweg/Burefen), en Klaverweide/Bouwakker (met openbare ruimte, bouwplannen corporaties, nieuwe school). Het doel van
deze drie bijeenkomsten was om uit te leggen hoe we dat proces samen met de bewoners willen vormgeven en organiseren. Het ging er dus niet om wat we precies gaan doen in het plan maar om hoe we samen tot een uitgewerkt plan komen.

Er waren genoeg mensen bereid om in werkgroepen mee te draaien om de uitgangspunten uit de wijkvisie nu verder uit te werken. De werkgroepen gaan met gemeente, corporaties en wijkraad in januari aan de slag.Leonie Oosting van WoonFriesland beantwoordde vragen van buurtbewoners in een persoonlijk gesprekProjectleider van het deelproject Reidingpark Erik Tilma van de gemeente Smallingerland geeft
tijdens een algemene presentatie in de raadzaal uitleg over het ReidingparkBuurtbewoners bekijken in de hal van het gemeentehuis de projectenkaart waar de planning
van de deelprojecten op staat aangegeven


Terug