Home

De Bouwen is een van de wat oudere woonwijken van Drachten. De wijk ligt aan de zuidoostkant van het centrum en wordt begrensd door de Burgemeester Wuiteweg aan de westzijde en de Zuiderdwarsvaart in het oosten.

Welkom in de wijk de Bouwen
U bent hier: Home Print artikel

Welkom in wijk De Bouwen

Welkom op de website over Drachtster wijk De Bouwen. De gemeente Smallingerland en woningcorporaties Accolade en  WoonFriesland hebben de handen ineen geslagen om de wijk te vernieuwen en opnieuw in te richten.


In de prachtige gevarieerde wijk met ongeveer 3.300 inwoners is de afgelopen tijd al behoorlijk wat gebeurd en staat de komende jaren ook nog van alles te gebeuren. Het laatste nieuws leest u hier.

 

Op deze website vindt u verder informatie over de planning van de uitvoering van de deelprojecten, de ontwikkelingen, de afspraken, de informatieavonden, en nog veel meer.


Waarom vernieuwen? Vernieuwing in De Bouwen

De Bouwen is een van de wat oudere woonwijken van Drachten. Vele woningen voldoen niet meer aan de eisen van de (toekomstige) bewoners en moeten opgeknapt of zelfs helemaal worden vervangen. Ook de openbare ruimte is aan een opfrisbeurt toe. Om ervoor te zorgen dat De Bouwen ook in de toekomst een aantrekkelijke wijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren, is deze wijkvernieuwing nodig.

Door nu in te grijpen, krijgt de wijk weer de kwaliteit die bij deze tijd past
Het vernieuwen en opknappen van de wijk kost tijd.
Tijd om procedures op te starten, te overleggen met bewoners en instanties en natuurlijk het uiteindelijke (ver)bouwen. Helaas is overlast onvermijdelijk, denkt u alleen maar aan renovatie- en sloopwerkzaamheden en bouwverkeer.

Onder de link 'Planning' kunt u zien wanneer welk project van start gaat. Let wel, deze planning is ALTIJD onder voorbehoud.

Kijk voor meer gegevens over De Bouwen in de wijkatlas van de gemeente Smallingerland. De wijkatlas is een naslagwerk met informatie over het woon- en leefklimaat in wijken, buurten en dorpen.


Uw huis
Een aantal huurwoningen in de wijk maken plaats voor nieuwe woningen en een aantal wordt opgeknapt door de corporaties. Als u hierdoor gedwongen moet verhuizen, wordt u natuurlijk niet zomaar op straat gezet. Er geldt een algemene procedure voor 'urgentiestelling en herhuisvesting'.

Het kan ook zijn dat u naar een wissel- of tijdelijke woning gaat. Zo'n wisselwoning is vergelijkbaar met uw eigen woning. Wanneer u door wijkvernieuwing gedwongen moet verhuizen heeft u recht op een 'verhuiskostenbijdrage'. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u uitzonderlijke kosten moet maken. Als dat door de verhuizing komt is het in bijzondere gevallen mogelijk dat u een vergoeding krijgt voor die kosten, zoals zelf aangebrachte niet verhuisbare voorzieningen die u met toestemming van de corporatie heeft aangebracht.

Daarnaast besteden we extra zorg aan ouderen en gehandicapten. Door de beide woningcorporaties zijn alle regelingen die betrekking hebben op de wijkvernieuwing opgesteld in de zgn. 'protocollen'. De regelingen zijn afhankelijk van de woningcorporatie waar u uw huis huurt.

Protocollen WoonFriesland:
Algemeen: klik hier
Bijlage Protocol Algemeen: klik hier
Sociaal Pakket bij renovatie: klik hier
Sociaal Pakket bij sloop: klik hier

Protocollen Accolade:
Sociaal Pakket: klik hier 

Dossiers

We hebben alle dossiers die te maken hebben met de wijkvernieuwing hier voor u op een rijtje gezet....

Lees verderLees verder over Dossiers
Dossiers

Wijkvisie

In de wijkvisie leest u alles over de wijkvernieuwing van De Bouwen. Hierin staat beschreven wat er de komende jaren staat te gebe...

Lees verderLees verder over Wijkvisie
Wijkvisie

Smallingerland - Huren, Kopen, Wonen Gemeente Smallingerland Woon Friesland